NOTIFICATION: Implementation of New Import Release Instruction, effective from 1st January 2018

NOTIFICATION

Implementation of New Import Release Instruction

Dear valued customers,

First of all, CMA CGM Viet Nam JSC would like to thank for your past support!
Please be informed that we will implement our new import release instruction in which stating that irrespective the bill of lading is straight or negotiable, the party applying for delivery (the named consignee or a party nominated) should acquit the bill of lading with stamp and signature.
This implementation will help to increase the security to release D/O for proper parties.
Please kindly take note of this change effective from 1st January 2018.
We remain at your disposal should you have any comment or question.

Yours sincerely,

CMA CGM (Vietnam) JSC
8th Floor, Ruby Tower, 81-85 Ham Nghi Street,
Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tel: +84-28-39148408 – Fax: +84-28-39151716

 

 

THÔNG BÁO

Áp Dụng Hướng Dẫn Mới Trong Giao Hàng Hàng Nhập

Kính gửi quý khách hàng,

Đầu tiên công ty cổ phần CMA CGM Việt Nam xin cám ơn sự ủng hộ của quý khách trong thời gian qua.
Công ty Cổ phần CMA CGM Việt Nam xin thông báo về việc áp dụng hướng dẫn mới trong giao hàng hàng nhập khẩu, trong đó quy định bất kể vận đơn đích danh hay vận đơn chuyển nhượng, bên nhận hàng (người nhận hàng trên vận đơn hoặc người nhận hàng được chỉ định) phải xác nhận vận đơn bằng cách ký tên và đóng dấu trên vận đơn.
Quy định này nhằm gia tăng tính an ninh trong việc giao lệnh giao hàng chuẩn xác cho đúng người nhận hàng.
Xin quý khách lưu ý thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
Công ty chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến đóng góp hoặc giải đáp các câu hỏi của quý khách. Xin cám ơn sự thấu hiểu và hợp tác của quý khách.

Trân trọng,

CMA CGM (Vietnam) JSC
8th Floor, Ruby Tower, 81-85 Ham Nghi Street,
Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tel: +84-28-39148408 – Fax: +84-28-39151716